Rötsimpa - Linnea Lönn

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Lysfiske
bete:Räka
fångstdatum:2019-08-16
uppdaterad: