Skärsnultra - Linnea Lönn

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-08-12
uppdaterad: