Svartmunnad smörbult - Linnea Lönn

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Lysfiske
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-19
uppdaterad: