foto: Jag

Småspigg - Johnny Priore

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-09
uppdaterad:2020-07-10 08:13:21