Småspigg - Kjell Svensson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:4
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-02
uppdaterad:2020-07-03 07:02:15