Sik - Mats Svensson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:
längd:
fångstplats:Långholmen Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-20
uppdaterad:2020-06-22 06:24:24