Bergsimpa - Kjell Svensson

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:6
fångstplats:Skvättebäcken, Tranemo
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-10
uppdaterad:2020-06-13 17:05:17