Makrill - Jerker Vinterstare

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Capri, Strömstad
metod:Spinn
bete:Häckla
fångstdatum:2020-06-08
uppdaterad:2020-06-08 21:23:31