Bäckröding - Jerker Vinterstare

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Namnlös tjärn, Älvdalen
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: