Rötsimpa - Jerker Vinterstare

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:370
längd:
fångstplats:Smögen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-06-03
uppdaterad: