Skärsnultra - Jerker Vinterstare

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-06-30
uppdaterad: