Bergsimpa - Martin Ödmar

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Biflöde Till Ätran
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-05-26
uppdaterad:2020-05-26 05:23:54