Bergsimpa - Gustav Yxell

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Biflöde Till Ätran
metod:Kikfiske
bete:Maskbit
fångstdatum:2020-05-22
uppdaterad:2020-05-23 06:34:51