Skärsnultra - Andreas Schild

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Oceanhamnen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:46:50