Björkna - Jezper Ivarsson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Yngaren
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: