Grässnultra - Jezper Ivarsson

art:Grässnultra (Centrolabrus exoletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Isome
fångstdatum:
uppdaterad: