Grässnultra - Lennart Larsson

art:Grässnultra (Centrolabrus exoletus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-05-31
uppdaterad: