Björkna - Lennart Larsson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven Göteborg
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2001-05-24
uppdaterad: