Rötsimpa - Lennart Larsson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:1998-05-10
uppdaterad: