Sik - Lennart Larsson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:
längd:
fångstplats:Frihamnen Göteborg
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2010-12-22
uppdaterad: