Skärsnultra - Lennart Larsson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Botenmete
bete:
fångstdatum:2016-07-16
uppdaterad: