Taggmakrill - Lennart Larsson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Marstrand
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2016-09-22
uppdaterad: