Benlöja - Mats Svensson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-04-11
uppdaterad: