Bäckröding - Mats Svensson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Kransån Borås
metod:Flugfiske
bete:Fluga
fångstdatum:2019-07-06
uppdaterad: