Gråsej - Mats Svensson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Pilkning
bete:Upphängare/ Blankkrok
fångstdatum:2019-07-29
uppdaterad: