Rötsimpa - Mats Svensson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Gårvik
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-15
uppdaterad: