Sill - Mats Svensson

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:
fångstplats:Svanesund/stenungsund
metod:Pilkfiske
bete:Upphängare/blankkrok
fångstdatum:2019-04-22
uppdaterad: