Svart smörbult - Mats Svensson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Södra Hamnen Lysekil
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-06
uppdaterad: