Skärsnultra - Mats Svensson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Södrahamnen Lysekil
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-06
uppdaterad: