Bäckröding - Gustav Yxell

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Mullsjö
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-14
uppdaterad:2019-08-15 07:10:57