foto: Robin Kanthe

Klarbult - Gustav Yxell

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:
fångstplats:Bråtaviken
metod:Frilina
bete:Kubbong
fångstdatum:2019-08-05
uppdaterad:2019-08-06 10:12:40