Klarbult - Håkan Schyllander

art:Klarbult (Aphia minuta)
vikt:
längd:
fångstplats:Varberg (kusthotellet)
metod:Mete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2019-08-01
uppdaterad:2019-08-01 18:17:00