Björkna - Andreas Schild

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Helgeå
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-07-18
uppdaterad:2014-05-24 09:32:25