Björkna - Gustav Yxell

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-06-01
uppdaterad: