Gråsej - Gustav Yxell

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Middelgrund
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2018-07-15
uppdaterad: