Pigghaj - Gustav Yxell

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Middelgrund
metod:Bottenmete
bete:Gråsej
fångstdatum:2018-07-15
uppdaterad: