Rötsimpa - Gustav Yxell

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-06-21
uppdaterad: