Skärsnultra - Gustav Yxell

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Kubbong
fångstdatum:2019-06-18
uppdaterad: