foto: Jag

Skrubbskädda - Johnny Priore

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:720
längd:
fångstplats:Kungsbacka
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-04-28
uppdaterad:2019-04-29 08:12:00