foto: jesper

Sik - Johnny Priore

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:1600
längd:
fångstplats:Skräbeån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: