foto: jonas

Bäckröding - Johnny Priore

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:180
längd:
fångstplats:Bäck Borås
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: