foto: jesper

Björkna - Johnny Priore

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:820
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: