Rötsimpa - Johnny Priore

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:115
längd:
fångstplats:Västkusten
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: