Bäckröding - Freddy Persson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:18
fångstplats:Brämhult
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-09-30
uppdaterad:2018-10-01 12:51:05