Rötsimpa - Kristoffer Ottosson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:100
längd:
fångstplats:Malö Strömmar
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad:2018-09-04 09:00:23