Asp - Kristoffer Ottosson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:3700
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Spinnfiske
bete:Toby 12g
fångstdatum:1997-04-15
uppdaterad: