Björkna - Kristoffer Ottosson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:480
längd:
fångstplats:Krokån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-06-27
uppdaterad: