Bäckröding - Kristoffer Ottosson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:400
längd:
fångstplats:Hallsjön
metod:Spinnfiske
bete:Wibrax #3 Guld
fångstdatum:1996-07-14
uppdaterad: