Havsabborre - Kristoffer Ottosson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:1100
längd:47
fångstplats:Gulmaren
metod:Flugfiske
bete:Räkimitation
fångstdatum:2006-07-24
uppdaterad: