Knot - Kristoffer Ottosson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gulmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2018-07-08
uppdaterad: